[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN XUÂN LÝ

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

12. Du lịch – Nhà hàng, Khách sạn

Lĩnh vực hoạt động

Lữ hành. Vận chuyển khách.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 195, Đường Trần Bình Trọng, P. 3, Q. 5, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3838 3926

Fax : (84-28) 3838 3927

Email : hptravel@hptravel.com.vn

Website : www.hptravel.com.vn