[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN TIẾN CHƯƠNG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

18. Giao nhận – Vận tải – Kho bãi

Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ khai thuế hải quan, giao nhận hàng hóa, vận chuyển hàng hóa bằng xe tải liên tỉnh, gia công cơ khí công trình,…