[vccitranslate]

CTY TNHH TM DV CA KIỀU – TRƯỜNG NGOẠI NGỮ LONG SAY

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

LÝ CHẤN CƠ

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

13. Giáo dục – Y tế

Lĩnh vực hoạt động

Đào tạo dạy nghề. Mua bán lương thực thực phẩm, đại lý mua bán ký gửi hàng hóa.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 27 -27 A, Đường Thủ Khoa Huân, P. 8, Q. Tân Bình, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3864 0244

Fax : (84-28) 3865 0828

Email : longsayschool@yahoo.com

Website :