[vccitranslate]

CTY TNHH TM CHẾ BIẾN THỦY SẢN THANH BÌNH

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN DŨNG MINH

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

A. NÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

1. Nông – Lâm – Thủy sản

Lĩnh vực hoạt động

Thương mại và chế biến hải sản xuất khẩu.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 66, Đường Lý Nam Đế, P. 7, Q. 11, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3955 5794

Fax : (84-28) 3856 0688

Email : info@thanhbinh.com.vn

Website : www.thanhbinhmachine.vn