[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

BÙI QUỐC TUẤN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

14. Công nghệ thông tin – Bưu chính, viễn thông

Lĩnh vực hoạt động

Thiết kế trang web, sản xuất phần mềm, thiết kế và cung cấp các giải pháp mạng,…

Thông tin liên hệ