[vccitranslate]

CTY TNHH TIẾP VẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ VÕ LƯƠNG

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

VÕ TÁ VINH

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

18. Giao nhận – Vận tải – Kho bãi

Lĩnh vực hoạt động

Đại lý giao nhận, vận tải, quốc tế, nội địa. Dịch vụ khai thuế hải quan, môi giới vận tải, hàng hải, kho vận,…

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 4/2, Đường D2, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 6258 0358

Fax : (84-28) 6258 0359

Email : info@voltransvn.com

Website : www.voltransvn.com