[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TRẦN QUỐC DŨNG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

18. Giao nhận – Vận tải – Kho bãi

Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ giao nhận vận chuyển hàng hoá nội địa, quốc tế, thương mại xuất nhập khẩu.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 16B2, Đường Cửu Long, P. 2, Q. Tân Bình, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3848 6298

Fax : (84-28) 3848 6295

Email : info-sgn@tllogistics.com

Website : www.tllogistics.com