[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN XUÂN HÙNG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

18. Giao nhận – Vận tải – Kho bãi

Lĩnh vực hoạt động

Kinh doanh cước vận tải đường biển và đường hàng không.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 42/37, Đường Hoàng Diệu, P. 12, Q. 4, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3943 5738

Fax : (84-28) 3943 5739

Email : compass@compass.vn

Website : www.compass.vn