[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

LÊ QUANG NGỌC

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

2. Thực phẩm – Đồ uống

Lĩnh vực hoạt động

Bán buôn thủy sản, thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc, thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản…

Thông tin liên hệ