[vccitranslate]

CTY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HÀN SƠN

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN VĂN CÁC LƠ.

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

17. Thương mại – Xuất nhập khẩu

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất xilanh động cơ ô tô. Kinh doanh xuất nhập khẩu xilanh.

Thông tin liên hệ