[vccitranslate]

CTY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT TIẾN BỘ

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

Ông NGUYỄN ANH TUẤN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

18. Giao nhận – Vận tải – Kho bãi

Lĩnh vực hoạt động

Vận chuyển hàng hóa, giao nhận vận chuyển hàng hóa. Hải quan – dịch vụ Hải quan, khai thuế Hải quan.

Thông tin liên hệ