[vccitranslate]

CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NÔNG SẢN ĐỨC LINH

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

PHẠM HOÀI ĐỨC

Chức vụ

Chủy tịch hội đồng thành viên

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

17. Thương mại – Xuất nhập khẩu

Lĩnh vực hoạt động

Kinh doanh: Cà phê, tiêu, điều, bắp, lúa, gạo, sắn. Xuất nhập khẩu cà phê. Môi giới BĐS, du lịch,…

Thông tin liên hệ