[vccitranslate]

CTY TNHH THUỘC DA SÀI GÒN TANTEC

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

KLAUS THOMAS SCHNEIDER

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

4. Dệt – May – Da giày

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất gia công các loại da thuộc, các sản phẩm bằng da từ nguyên liệu da xanh hoặc da xanh thuộc Crôm…

Thông tin liên hệ