[vccitranslate]

CTY TNHH THỰC PHẨM XUẤT KHẨU HAI THANH

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN DUY TRIẾT

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

2. Thực phẩm – Đồ uống

Lĩnh vực hoạt động

Các sản phẩm: chế biến thủy hải sản đông lạnh.

Thông tin liên hệ