Giới thiệu Công ty

Người đại diện

VŨ VĂN DŨNG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

5. Đồ gỗ – Thủ công mỹ nghệ – Trang sức

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất hàng nội thất, ngoại thất mỹ nghệ bằng sắt, kết hợp với dán miếng, dán gạch,…