[vccitranslate]

CTY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT VĨNH HƯNG

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN HỮU NAM

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

17. Thương mại – Xuất nhập khẩu

Lĩnh vực hoạt động

Chuyên cung cấp các thiết bị phòng thí nghiệm, thiết bị đo lường, kiểm định cho các trường Đại học, Cao đẳng dạy nghề và các dụng cụ thiết bị khoa học cho các trung tâm quan trắc và môi trường, Sở Khoa học Công nghệ, các Viện nghiên cứu khoa học.

Thông tin liên hệ