[vccitranslate]

CTY TNHH THIẾT BỊ DẦU KHÍ VÀ HÀNG HẢI CHÍ VIỆT

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

HOÀNG THỊ NGỌC PHƯỢNG

Chức vụ

GIÁM ĐỐC

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

17. Thương mại – Xuất nhập khẩu

Lĩnh vực hoạt động

Mua bán vật tư thiết bị trong ngành dầu khí và hàng hải; Đại lý cho các hãng, nhà SX các loại vật tư thiết bị công nghiệp …