[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TRẦN TUẤN ANH

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

3. Lắp ráp – Cơ khí – Chế tạo máy

Lĩnh vực hoạt động

Thiết kế, sản xuất, nhập khẩu thang máy.

Thông tin liên hệ