Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TRẦN THẾ TRUNG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

5. Đồ gỗ – Thủ công mỹ nghệ – Trang sức

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất thương mai, xuất khẩu các loại chậu hoa trang trí trong nhà, ngoài trời bằng gốm sứ, tôn kẽm, nhựa.

Thông tin liên hệ