[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

HUỲNH ĐỨC MÃNH

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

10. Các ngành sản xuất khác

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất và cung cấp các giải pháp cách nhiệt lạnh dùng trong công nghiệp và dân dụng với các sản phẩm mang thương hiệu PANEL 6M.

Thông tin liên hệ