[vccitranslate]

CTY TNHH SX XNK LƯƠNG THỰC BÌNH DƯƠNG

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

VÕ THỊ SƠN LỘC

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

2. Thực phẩm – Đồ uống

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất tinh bột khoai mì (sắn), tinh bột khoai lang kinh doanh hàng nông sản.

Thông tin liên hệ