[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

PHẠM THỊ THANH XUÂN ; NGUYỄN THỊ KIM LAN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

7. Xây dựng – Vật liệu xây dựng

Lĩnh vực hoạt động

Kinh doanh gạch, đá, cát, xi măng, sắt. Dịch vụ cho thuê kho, vận tải hàng hóa.