[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

LÝ THỊ THÙY TRANG

Chức vụ

Giám đốc quản lý

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

5. Đồ gỗ – Thủ công mỹ nghệ – Trang sức

Lĩnh vực hoạt động

Cung cấp các sản phẩm gia dụng bằng gỗ, đặc biệt là các sản phẩm gỗ ngoài trời.

Thông tin liên hệ