[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN QUỐC TÚ

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

5. Đồ gỗ – Thủ công mỹ nghệ – Trang sức

Lĩnh vực hoạt động

Mua bán, xuất nhập khẩu gỗ, mua bán, sản xuất, xuất nhập khẩu các sản phẩm từ gỗ, hàng thủ công mỹ nghệ.

Thông tin liên hệ