[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TẠ DUY HINH

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

A. NÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

1. Nông – Lâm – Thủy sản

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất thức ăn gia súc.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 178A, Đường Nguyễn Văn Trỗi, Q. Phú Nhuận, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3844 5208

Fax : (84-28) 3845 6217

Email : quochung178@vnn.vn

Website :