[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

BÙI TRUNG THÀNH

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

3. Lắp ráp – Cơ khí – Chế tạo máy

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất dao công nghiệp, máy hàn, lưỡi cưa.

Thông tin liên hệ