[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN MẠNH CƯỜNG / LÊ BÁ PHÚC

Chức vụ

Trưởng văn phòng đại diện

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

14. Công nghệ thông tin – Bưu chính, viễn thông

Lĩnh vực hoạt động

Viễn thông. Điện tử.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Lầu 8, Tòa Nhà Waseco, Số 10, Đường Phổ Quang, Q. Tân Bình, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3845 9357

Fax : (84-28) 3845 9359

Email : vivnt@teleq.com.vn

Website :