[vccitranslate]

CTY TNHH SX KD HÀNG XNK NAM PHƯƠNG

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

VŨ VĂN NGỌC

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

4. Dệt – May – Da giày

Lĩnh vực hoạt động

Chuyên sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp: may mặc – dệt kim – dệt len xuất khẩu.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 132, Đường Nguyễn Khuyến, TP. Bảo Lộc, T. Lâm Đồng.

Điện thoại : (84-263) 3864 136 / 3718 642

Fax : (84-263) 3862 639

Email : naphumex@gmail.com

Website :