[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TRẦN MỘNG HUYỀN TRÂM

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

17. Thương mại – Xuất nhập khẩu

Lĩnh vực hoạt động

Xuất khẩu hàng tiêu dùng, nông sản, thủy sản, thủ công mỹ nghệ,…

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 12, Đường Tân Trào, P. Tân Phú, Q. 7, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 5416 1429 / 28

Fax : (84-28) 5416 1430

Email : info@sunicovn.com

Website : www.sunicovn.com