Giới thiệu Công ty

Người đại diện

LEM YEW HUEA

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

7. Xây dựng – Vật liệu xây dựng

Lĩnh vực hoạt động

Cung cấp các loại sơn công nghiệp (các chất keo dính dùng cho sản phẩm gỗ, các sản phẩm nhựa,…).

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Hòa Lân, X.Thuận Giao, H. Thuận An, T. Bình Dương.

Điện thoại : (84-274) 3747 343

Fax : (84-274) 3747 344

Email :

Website : www.sherwin-williams.com