[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

PHAN TRỌNG NGHĨA

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

3. Lắp ráp – Cơ khí – Chế tạo máy

Lĩnh vực hoạt động

Thiết kế chế tạo, gia công lắp ráp các máy móc thiết bị công nghệ mới trên các lĩnh vực PCCC, môi trường, xử lý chất thải.

Thông tin liên hệ