[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

VÕ THỊ XUÂN TRANG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

13. Giáo dục – Y tế

Lĩnh vực hoạt động

Giáo dục và đào tạo.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 53-55, Đường Bà Huyện Thanh Quan, P.6, Q.3, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3930 8698

Fax : (84-28) 3930 8897

Email : info@jrpvietnam.com

Website : www.jrpvietnam.com