[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

Ông TRẦN XUÂN HÀ

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

10. Các ngành sản xuất khác

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất các cấu kiện kim loại. Sản xuất coffa nhôm hợp kim và các phụ kiện kèm theo.