[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TRẦN MINH VÂN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

7. Xây dựng – Vật liệu xây dựng

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất và kinh doanh nguyên vật liệu xây dựng và trang trí nội thất,…

Thông tin liên hệ