CTY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG – ASIATECH

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TRẦN MẠNH TRUNG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

19. Các ngành dịch vụ khác

Lĩnh vực hoạt động

Tư vấn thiết kế, bảo trì, nâng cấp. Thủ tục cấp phép cho các hệ thống xử lý nước thải.

Thông tin liên hệ