[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

HSO, CHIH – HAO

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

14. Công nghệ thông tin – Bưu chính, viễn thông

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất phần mềm quản lý doanh nghiệp, cung cấp dịch vụ tư vấn và dịch vụ sửa chữa các thiết bị tin học,…

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Lô D.01, KCN. Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Q. 7, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3770 0788

Fax : (84-28) 3770 0751

Email :

Website : www.dsc.com.tw