[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

CHRISTIANSEN RONNI KIM GOTHARD

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

14. Công nghệ thông tin – Bưu chính, viễn thông

Lĩnh vực hoạt động

Lập trình máy vi tính. Sản xuất phần mềm. Dịch vụ tư vấn phần mềm và tư vấn hệ thống. Dịch vụ thiết kế đồ họa.

Thông tin liên hệ