[vccitranslate]

CTY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT SUNTORY PEPSICO VIETNAM

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

UDAY SHANKAR SINHA (MR.)

Chức vụ

Tổng Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

2. Thực phẩm – Đồ uống

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất các loại nước giải khát, nước uống tinh khiết tiêu thụ tại thị trường Việt Nam và xuất khẩu. SX thực phẩm đóng gói tiêu thụ tại thị trường Việt Nam và XK. Thực hiện quyền nhập khẩu, thực hiện quyền xuất khẩu.

Thông tin liên hệ