[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN THÀNH LONG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

14. Công nghệ thông tin – Bưu chính, viễn thông

Lĩnh vực hoạt động

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm. Lập trình. Xuất bản phần mềm. Cung ứng lao động tạm thời. Hoạt động tư vấn quản lý. Hoạt động của các đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động.

Thông tin liên hệ