[vccitranslate]

CTY TNHH MTV XNK NÔNG SẢN – THỰC PHẨM HÀ NỘI – CN TP.HCM

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

PHẠM VĂN ĐỨC

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

17. Thương mại – Xuất nhập khẩu

Lĩnh vực hoạt động

Mua bán các mặt hàng nông sản: điều, cà phê, tiêu…