Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN TIẾN HÙNG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

7. Xây dựng – Vật liệu xây dựng

Lĩnh vực hoạt động

Xây dựng công trình dân dụng & công nghiệp, cơ khí xây dựng, trang trí nội, ngoại thất.