Giới thiệu Công ty

Người đại diện

PHẠM NAM PHONG

Chức vụ

GIÁM ĐỐC

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

17. Thương mại – Xuất nhập khẩu

Lĩnh vực hoạt động

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Lắp đặt hệ thống điện. Hoàn thiện công trình …

Thông tin liên hệ