[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

ĐẶNG THANH TUẤN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

17. Thương mại – Xuất nhập khẩu

Lĩnh vực hoạt động

Bán buôn văn phòng phẩm, máy móc thiết bị phụ tùng, thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông.

Thông tin liên hệ