Giới thiệu Công ty

Người đại diện

LÊ HÙNG ƯỚC

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

7. Xây dựng – Vật liệu xây dựng

Lĩnh vực hoạt động

Trang trí nội thất.

Thông tin liên hệ