[vccitranslate]

CTY TNHH MTV TỔNG CTY XÂY DỰNG SỐ 1

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

LÊ HỮU VIỆT ĐỨC

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

D. KINH DOANH ĐA NGÀNH

Phân ngành cấp 1

20. Kinh doanh đa ngành

Lĩnh vực hoạt động

Đầu tư xây dựng, tư vấn thiết kế, kinh doanh bất động sản. Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng. Xuất nhập khẩu.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 111A, Đường Pasteur, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3822 2059

Fax : (84-28) 3829 0500

Email : info@cc1.net.vn

Website : www.cc1.net.vn