[vccitranslate]

CTY TNHH MTV TỔNG CTY CAO SU ĐỒNG NAI

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

ĐỖ MINH TUẤN

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

A. NÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

1. Nông – Lâm – Thủy sản

Lĩnh vực hoạt động

Trồng trọt cao su và sản xuất giống thủy sản.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Ấp Trung Tâm, Xã Xuân Lập, TX. Long Khánh, T. Đồng Nai.

Điện thoại : (84-251) 3724 444

Fax : (84-251) 3724 123

Email : dn@donaruco.vn

Website : www.donaruco.vn