[vccitranslate]

CTY TNHH MTV TM SX LIÊN ĐẠT

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

GIANG CHÍ CƯỜNG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

8. Điện – Điện tử

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất và kinh doanh dây và cáp điện phụ kiện điện cho dân dụng và công nghiệp.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Ấp 2, X. Mỹ Thạnh Nam, H. Đức Hòa, T. Long An.

Điện thoại : (84-28) 3833 3782

Fax : (84-28) 3833 3783

Email : lidaco72@yahoo.com

Website : www.liendat.com.vn