[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

LU VĨNH HÀO

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

2. Thực phẩm – Đồ uống

Lĩnh vực hoạt động

Chế biến lương thực, nông sản, hải sản, thực phẩm. Sản xuất, mua bán các sản phẩm từ trái dừa,…

Thông tin liên hệ