[vccitranslate]

CTY TNHH MTV TM DV VIỄN THÔNG KHANG VĨ

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

HOÀNG LƯƠNG TRẦN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

17. Thương mại – Xuất nhập khẩu

Lĩnh vực hoạt động

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông.