[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

LÊ THỊ KIM PHA

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

16. Dịch vụ chuyên môn và hỗ trợ kinh doanh

Lĩnh vực hoạt động

Tổ chức sự kiện, truyền thông, PR, marketing online, tổ chức tour du lịch, quảng cáo.